D Umowa o pracę A4 S TYP/EME wyp1

Umowa o pracę wykonana w formacie A4. Samokopiujący rodzaj papieru. W ofercie 40 kartek.