Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat odstąpienia od umowy.

 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne, podany w niniejszym Regulaminie. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru,

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • a) rozpoczęcia - za zgodą konsumenta - świadczenia usług przez platformę sprzedażową, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
  • b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres MIRANEX Sp. z o.o. , Sady ul.Rolna 9 , 62-080 Tarnowo Podgórne

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszty opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.