D Delegacja A5 BSP 1 kartka

Polecenie wyjazdu służbowego w formacie A5. W ofercie 1 kartka.