Spinacze

Uchwyt do akt  51mm 1 sztuka

Uchwyt do akt 51mm 1 sztuka

JestJest (7 szt.)
netto: 0,84 zł / szt.
Uchwyt do akt 15mm op.= 12 sztuk PSH

Uchwyt do akt 15mm op.= 12 sztuk PSH

JestJest (171 szt.)
netto: 1,96 zł / szt.
Uchwyt do akt 15mm op.= 12 sztuk TT

Uchwyt do akt 15mm op.= 12 sztuk TT

JestJest (3 szt.)
netto: 2,14 zł / szt.
Uchwyt do akt 19mm op.= 12 sztuk TT

Uchwyt do akt 19mm op.= 12 sztuk TT

JestJest (470 szt.)
netto: 2,54 zł / szt.
Uchwyt do akt 25mm op.= 12 sztuk TT/PSH

Uchwyt do akt 25mm op.= 12 sztuk TT/PSH

JestJest (124 szt.)
netto: 4,00 zł / szt.
Uchwyt do akt 32mm op.= 12 sztuk TT /PSH

Uchwyt do akt 32mm op.= 12 sztuk TT /PSH

JestJest (98 szt.)
netto: 5,84 zł / szt.
Uchwyt do akt 41mm op.= 12 sztuk TT/PSH

Uchwyt do akt 41mm op.= 12 sztuk TT/PSH

JestJest (44 szt.)
netto: 10,16 zł / szt.
Uchwyt do akt 51mm op.= 12 sztuk TT

Uchwyt do akt 51mm op.= 12 sztuk TT

JestJest (95 szt.)
netto: 12,66 zł / szt.
Z OM1 Przybornik na spinacze 360 kwadr czarny

Z OM1 Przybornik na spinacze 360 kwadr czarny

JestJest (2 szt.)
netto: 4,06 zł / szt.
Z OM1 Przybornik na spinacze 365 okrąg czarn

Z OM1 Przybornik na spinacze 365 okrąg czarn

JestJest (165 szt.)
netto: 3,84 zł / szt.
Z OM1 Przybornik na spinacze 365 S okrąg srebrny

Z OM1 Przybornik na spinacze 365 S okrąg srebrny

JestJest (411 szt.)
netto: 3,84 zł / szt.